DET SKA VARA KUL ATT LÄRA.

Familjedaghemmet Silverkotten arbetar efter en "Reggio Emilia" inspierieande pedagogik som planeras efter barnens nyfikenhet, intressen och önskemål. Vi arbetar ofta med teman som är individanpassade där alla får lär sig i sin takt och efter sin egen förmåga.

Familjedaghem/pedagogisk omsorg/dagmamma

Silverkotten är ett familjedaghem med pedagogisk omsorg beläget i Alsike, Knivsta.
Barngruppen består av max sju barn.
Verksamheten bedrivs i hemmamiljö och vi vistas ofta ute på gården, närliggande skogar och parker.
Vi har ett nära samarbete med Rådjurets famijedaghem och vi träffas regebundet hos varandra men även i skogen, lekparker och under gemensamma utflykter.

Hur söker man plats hos oss?

För att söka plats hos oss går du in på kommunens hemsida, www.knivsta.se