Vem är jag?

Theresia Larsson heter jag och bedriver Familjedaghemmet Silverkotten i vårat radhus i Alsike, knivsta sedan 2015. Här bor jag med min man och våra 3 barn. Jag utbildar mig samtidigt till barnskötare som jag läser på distans när jag får tid över. På fritiden gillar jag att umgås med familj och vänner. Jag gillar också att träna och vara ute och promenera.
Verksamheten bedrivs i hemmamiljö och vi vistas ofta i närliggande skogar, lekparker och fotbollsplaner.
För mig är det viktigt att låta alla få utrycka sig på sitt sätt och låta alla få bli sedda och hörda samt att sprida gemenskap, självkänsla och trygghet genom budskapet "Allas lika värde".

Mål

Silverkottens mål är att alla barn, vårdnadshavare och personal ska känna sig trygga med vistelsen hos oss.
Alla ska känna att de är lika mycket värda.
De vuxna ska vara goda förebilder för barnen.
Barnen och vuxna ska känna sig stolta och vara hjälpsamma och vänliga människor.

Vision

Silverkottens arbete mot diskriminering och kränkande behandling låter barnen utveckla respekt, empati och hänsyn till allt levande och även materiella ting.
Att alla är lika mycket värda oavsett hur vi ser ut, vad vi har för religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller kön. Uppmuntran sker så att barnen ska hjälpa till och lyssna på varandra samt visa omtänksamhet.