Lika värde

Alla ska känna lika värde och verksamtetens mål och vision är att den ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Atomosfären ska vara tillmötesgående, positiv och lyhörd. Alla ska känna sig välkomna och väl bemötta.

Trygghet

Versamheten arbetar efter att skapa trygghet likväl hos föräldrar, barn och presonal.
Inskolning sker efter samtal med er föräldrar för att skapa en bra relation redan från start.

Kul att lära efter egna förutsättningar

Alla barnen arbetar med samma tema och strävar efter samma mål, men alla gör det efter sina förutsättningar och i sin egen takt. Alla blir sedda och respekterade och vi alla kan lära oss av varandra.

Läroplanen Lpfö 18

Silverkotten följer läroplanen för förskola. Bilaga till lpfö18

Allmänna råden

Vi följer Skolverkets allmäna råd för pedagogisk omsorg, detta för att skapa en trygg och säker verksamhet för barn och personal.

Barnkonventionen

Nedan kan du läsa om FNs barnkonvention. Vi arbetar med denna för att ge och visa barnen vad de har för rättigheter.